แชร์มุมมองในเรื่องสินค้านิยมที่กำลังเป็นที่จับตามองของผู้บริโภค มีผลมากต่อการตัดสินใจซื้อ
RSS icon Email icon
 • รู้จักคร่าวๆสำหรับฝาท่อ ฝาบ่อแรกเริ่ม

  Posted on September 23rd, 2016 admin No comments

  12

  ในการแสวงหาความแตกต่างจึงมองเห็นช่องว่างทางการตลาดและได้ริเริ่มบุกเบิกตลาดฝาท่อในประเทศไทยผ่านการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของสินค้าในเครือ Norinco ประเทศฝรั่งเศสที่มีประสบการณ์ด้านฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝา, ตะแกรง และตะแกรงระบายน้ำ

  ในระยะต่อมา เนื่องจากสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น จึงมีการเพิ่มเติมฐานการนำเข้าเป็นประเทศในแถบเอเชียเพื่อความสะดวกในการขนส่งและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยเลือกเฟ้นนำเข้าสินค้าจากบริษัทชั้นนำในแถบประเทศเอเชียตะวันออกที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีมาตรฐานสูง มีนวัตกรรมพร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอันสอดคล้องกับปณิธาน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานสินค้าและเห็นถึงความแตกต่างที่โดดเด่นกว่าสินค้าฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำจากบริษัทอื่นๆ

  ดังนั้น การนำเสนอจึงไม่ได้นำเสนอเพียงสินค้าประเภทฝาท่อ ฝาแมนโฮล ฝาบ่อฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำเท่านั้น แต่เรายังเน้นการนำเสนอนวัตกรรมที่บริษัทได้คิดค้นขึ้นเพื่อเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เราดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ ตั้งใจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความโดดเด่น สร้างความแตกต่าง ด้วยประสบการณ์ของเรา เราสัญญาว่าพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรง และตะแกรงระบายน้ำที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยต่อไป